Unicode - Hangul Jamo

U+1100

HANGUL CHOSEONG KIYEOK
HTML decimal: ᄀHTML hex: ᄀ
U+1101

HANGUL CHOSEONG SSANGKIYEOK
HTML decimal: ᄁHTML hex: ᄁ
U+1102

HANGUL CHOSEONG NIEUN
HTML decimal: ᄂHTML hex: ᄂ
U+1103

HANGUL CHOSEONG TIKEUT
HTML decimal: ᄃHTML hex: ᄃ
U+1104

HANGUL CHOSEONG SSANGTIKEUT
HTML decimal: ᄄHTML hex: ᄄ
U+1105

HANGUL CHOSEONG RIEUL
HTML decimal: ᄅHTML hex: ᄅ
U+1106

HANGUL CHOSEONG MIEUM
HTML decimal: ᄆHTML hex: ᄆ
U+1107

HANGUL CHOSEONG PIEUP
HTML decimal: ᄇHTML hex: ᄇ
U+1108

HANGUL CHOSEONG SSANGPIEUP
HTML decimal: ᄈHTML hex: ᄈ
U+1109

HANGUL CHOSEONG SIOS
HTML decimal: ᄉHTML hex: ᄉ
U+110A

HANGUL CHOSEONG SSANGSIOS
HTML decimal: ᄊHTML hex: ᄊ
U+110B

HANGUL CHOSEONG IEUNG
HTML decimal: ᄋHTML hex: ᄋ
U+110C

HANGUL CHOSEONG CIEUC
HTML decimal: ᄌHTML hex: ᄌ
U+110D

HANGUL CHOSEONG SSANGCIEUC
HTML decimal: ᄍHTML hex: ᄍ
U+110E

HANGUL CHOSEONG CHIEUCH
HTML decimal: ᄎHTML hex: ᄎ
U+110F

HANGUL CHOSEONG KHIEUKH
HTML decimal: ᄏHTML hex: ᄏ
U+1110

HANGUL CHOSEONG THIEUTH
HTML decimal: ᄐHTML hex: ᄐ
U+1111

HANGUL CHOSEONG PHIEUPH
HTML decimal: ᄑHTML hex: ᄑ
U+1112

HANGUL CHOSEONG HIEUH
HTML decimal: ᄒHTML hex: ᄒ
U+1113

HANGUL CHOSEONG NIEUN-KIYEOK
HTML decimal: ᄓHTML hex: ᄓ
U+1114

HANGUL CHOSEONG SSANGNIEUN
HTML decimal: ᄔHTML hex: ᄔ
U+1115

HANGUL CHOSEONG NIEUN-TIKEUT
HTML decimal: ᄕHTML hex: ᄕ
U+1116

HANGUL CHOSEONG NIEUN-PIEUP
HTML decimal: ᄖHTML hex: ᄖ
U+1117

HANGUL CHOSEONG TIKEUT-KIYEOK
HTML decimal: ᄗHTML hex: ᄗ
U+1118

HANGUL CHOSEONG RIEUL-NIEUN
HTML decimal: ᄘHTML hex: ᄘ
U+1119

HANGUL CHOSEONG SSANGRIEUL
HTML decimal: ᄙHTML hex: ᄙ
U+111A

HANGUL CHOSEONG RIEUL-HIEUH
HTML decimal: ᄚHTML hex: ᄚ
U+111B

HANGUL CHOSEONG KAPYEOUNRIEUL
HTML decimal: ᄛHTML hex: ᄛ
U+111C

HANGUL CHOSEONG MIEUM-PIEUP
HTML decimal: ᄜHTML hex: ᄜ
U+111D

HANGUL CHOSEONG KAPYEOUNMIEUM
HTML decimal: ᄝHTML hex: ᄝ
U+111E

HANGUL CHOSEONG PIEUP-KIYEOK
HTML decimal: ᄞHTML hex: ᄞ
U+111F

HANGUL CHOSEONG PIEUP-NIEUN
HTML decimal: ᄟHTML hex: ᄟ
U+1120

HANGUL CHOSEONG PIEUP-TIKEUT
HTML decimal: ᄠHTML hex: ᄠ
U+1121

HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS
HTML decimal: ᄡHTML hex: ᄡ
U+1122

HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-KIYEOK
HTML decimal: ᄢHTML hex: ᄢ
U+1123

HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-TIKEUT
HTML decimal: ᄣHTML hex: ᄣ
U+1124

HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-PIEUP
HTML decimal: ᄤHTML hex: ᄤ
U+1125

HANGUL CHOSEONG PIEUP-SSANGSIOS
HTML decimal: ᄥHTML hex: ᄥ
U+1126

HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-CIEUC
HTML decimal: ᄦHTML hex: ᄦ
U+1127

HANGUL CHOSEONG PIEUP-CIEUC
HTML decimal: ᄧHTML hex: ᄧ
U+1128

HANGUL CHOSEONG PIEUP-CHIEUCH
HTML decimal: ᄨHTML hex: ᄨ
U+1129

HANGUL CHOSEONG PIEUP-THIEUTH
HTML decimal: ᄩHTML hex: ᄩ
U+112A

HANGUL CHOSEONG PIEUP-PHIEUPH
HTML decimal: ᄪHTML hex: ᄪ
U+112B

HANGUL CHOSEONG KAPYEOUNPIEUP
HTML decimal: ᄫHTML hex: ᄫ
U+112C

HANGUL CHOSEONG KAPYEOUNSSANGPIEUP
HTML decimal: ᄬHTML hex: ᄬ
U+112D

HANGUL CHOSEONG SIOS-KIYEOK
HTML decimal: ᄭHTML hex: ᄭ
U+112E

HANGUL CHOSEONG SIOS-NIEUN
HTML decimal: ᄮHTML hex: ᄮ
U+112F

HANGUL CHOSEONG SIOS-TIKEUT
HTML decimal: ᄯHTML hex: ᄯ
U+1130

HANGUL CHOSEONG SIOS-RIEUL
HTML decimal: ᄰHTML hex: ᄰ
U+1131

HANGUL CHOSEONG SIOS-MIEUM
HTML decimal: ᄱHTML hex: ᄱ
U+1132

HANGUL CHOSEONG SIOS-PIEUP
HTML decimal: ᄲHTML hex: ᄲ
U+1133

HANGUL CHOSEONG SIOS-PIEUP-KIYEOK
HTML decimal: ᄳHTML hex: ᄳ
U+1134

HANGUL CHOSEONG SIOS-SSANGSIOS
HTML decimal: ᄴHTML hex: ᄴ
U+1135

HANGUL CHOSEONG SIOS-IEUNG
HTML decimal: ᄵHTML hex: ᄵ
U+1136

HANGUL CHOSEONG SIOS-CIEUC
HTML decimal: ᄶHTML hex: ᄶ
U+1137

HANGUL CHOSEONG SIOS-CHIEUCH
HTML decimal: ᄷHTML hex: ᄷ
U+1138

HANGUL CHOSEONG SIOS-KHIEUKH
HTML decimal: ᄸHTML hex: ᄸ
U+1139

HANGUL CHOSEONG SIOS-THIEUTH
HTML decimal: ᄹHTML hex: ᄹ
U+113A

HANGUL CHOSEONG SIOS-PHIEUPH
HTML decimal: ᄺHTML hex: ᄺ
U+113B

HANGUL CHOSEONG SIOS-HIEUH
HTML decimal: ᄻHTML hex: ᄻ
U+113C

HANGUL CHOSEONG CHITUEUMSIOS
HTML decimal: ᄼHTML hex: ᄼ
U+113D

HANGUL CHOSEONG CHITUEUMSSANGSIOS
HTML decimal: ᄽHTML hex: ᄽ
U+113E

HANGUL CHOSEONG CEONGCHIEUMSIOS
HTML decimal: ᄾHTML hex: ᄾ
U+113F

HANGUL CHOSEONG CEONGCHIEUMSSANGSIOS
HTML decimal: ᄿHTML hex: ᄿ
U+1140

HANGUL CHOSEONG PANSIOS
HTML decimal: ᅀHTML hex: ᅀ
U+1141

HANGUL CHOSEONG IEUNG-KIYEOK
HTML decimal: ᅁHTML hex: ᅁ
U+1142

HANGUL CHOSEONG IEUNG-TIKEUT
HTML decimal: ᅂHTML hex: ᅂ
U+1143

HANGUL CHOSEONG IEUNG-MIEUM
HTML decimal: ᅃHTML hex: ᅃ
U+1144

HANGUL CHOSEONG IEUNG-PIEUP
HTML decimal: ᅄHTML hex: ᅄ
U+1145

HANGUL CHOSEONG IEUNG-SIOS
HTML decimal: ᅅHTML hex: ᅅ
U+1146

HANGUL CHOSEONG IEUNG-PANSIOS
HTML decimal: ᅆHTML hex: ᅆ
U+1147

HANGUL CHOSEONG SSANGIEUNG
HTML decimal: ᅇHTML hex: ᅇ
U+1148

HANGUL CHOSEONG IEUNG-CIEUC
HTML decimal: ᅈHTML hex: ᅈ
U+1149

HANGUL CHOSEONG IEUNG-CHIEUCH
HTML decimal: ᅉHTML hex: ᅉ
U+114A

HANGUL CHOSEONG IEUNG-THIEUTH
HTML decimal: ᅊHTML hex: ᅊ
U+114B

HANGUL CHOSEONG IEUNG-PHIEUPH
HTML decimal: ᅋHTML hex: ᅋ
U+114C

HANGUL CHOSEONG YESIEUNG
HTML decimal: ᅌHTML hex: ᅌ
U+114D

HANGUL CHOSEONG CIEUC-IEUNG
HTML decimal: ᅍHTML hex: ᅍ
U+114E

HANGUL CHOSEONG CHITUEUMCIEUC
HTML decimal: ᅎHTML hex: ᅎ
U+114F

HANGUL CHOSEONG CHITUEUMSSANGCIEUC
HTML decimal: ᅏHTML hex: ᅏ
U+1150

HANGUL CHOSEONG CEONGCHIEUMCIEUC
HTML decimal: ᅐHTML hex: ᅐ
U+1151

HANGUL CHOSEONG CEONGCHIEUMSSANGCIEUC
HTML decimal: ᅑHTML hex: ᅑ
U+1152

HANGUL CHOSEONG CHIEUCH-KHIEUKH
HTML decimal: ᅒHTML hex: ᅒ
U+1153

HANGUL CHOSEONG CHIEUCH-HIEUH
HTML decimal: ᅓHTML hex: ᅓ
U+1154

HANGUL CHOSEONG CHITUEUMCHIEUCH
HTML decimal: ᅔHTML hex: ᅔ
U+1155

HANGUL CHOSEONG CEONGCHIEUMCHIEUCH
HTML decimal: ᅕHTML hex: ᅕ
U+1156

HANGUL CHOSEONG PHIEUPH-PIEUP
HTML decimal: ᅖHTML hex: ᅖ
U+1157

HANGUL CHOSEONG KAPYEOUNPHIEUPH
HTML decimal: ᅗHTML hex: ᅗ
U+1158

HANGUL CHOSEONG SSANGHIEUH
HTML decimal: ᅘHTML hex: ᅘ
U+1159

HANGUL CHOSEONG YEORINHIEUH
HTML decimal: ᅙHTML hex: ᅙ
U+115A

HANGUL CHOSEONG KIYEOK-TIKEUT
HTML decimal: ᅚHTML hex: ᅚ
U+115B

HANGUL CHOSEONG NIEUN-SIOS
HTML decimal: ᅛHTML hex: ᅛ
U+115C

HANGUL CHOSEONG NIEUN-CIEUC
HTML decimal: ᅜHTML hex: ᅜ
U+115D

HANGUL CHOSEONG NIEUN-HIEUH
HTML decimal: ᅝHTML hex: ᅝ
U+115E

HANGUL CHOSEONG TIKEUT-RIEUL
HTML decimal: ᅞHTML hex: ᅞ
U+115F

HANGUL CHOSEONG FILLER
HTML decimal: ᅟHTML hex: ᅟ
U+1160

HANGUL JUNGSEONG FILLER
HTML decimal: ᅠHTML hex: ᅠ
U+1161

HANGUL JUNGSEONG A
HTML decimal: ᅡHTML hex: ᅡ
U+1162

HANGUL JUNGSEONG AE
HTML decimal: ᅢHTML hex: ᅢ
U+1163

HANGUL JUNGSEONG YA
HTML decimal: ᅣHTML hex: ᅣ
U+1164

HANGUL JUNGSEONG YAE
HTML decimal: ᅤHTML hex: ᅤ
U+1165

HANGUL JUNGSEONG EO
HTML decimal: ᅥHTML hex: ᅥ
U+1166

HANGUL JUNGSEONG E
HTML decimal: ᅦHTML hex: ᅦ
U+1167

HANGUL JUNGSEONG YEO
HTML decimal: ᅧHTML hex: ᅧ
U+1168

HANGUL JUNGSEONG YE
HTML decimal: ᅨHTML hex: ᅨ
U+1169

HANGUL JUNGSEONG O
HTML decimal: ᅩHTML hex: ᅩ
U+116A

HANGUL JUNGSEONG WA
HTML decimal: ᅪHTML hex: ᅪ
U+116B

HANGUL JUNGSEONG WAE
HTML decimal: ᅫHTML hex: ᅫ
U+116C

HANGUL JUNGSEONG OE
HTML decimal: ᅬHTML hex: ᅬ
U+116D

HANGUL JUNGSEONG YO
HTML decimal: ᅭHTML hex: ᅭ
U+116E

HANGUL JUNGSEONG U
HTML decimal: ᅮHTML hex: ᅮ
U+116F

HANGUL JUNGSEONG WEO
HTML decimal: ᅯHTML hex: ᅯ
U+1170

HANGUL JUNGSEONG WE
HTML decimal: ᅰHTML hex: ᅰ
U+1171

HANGUL JUNGSEONG WI
HTML decimal: ᅱHTML hex: ᅱ
U+1172

HANGUL JUNGSEONG YU
HTML decimal: ᅲHTML hex: ᅲ
U+1173

HANGUL JUNGSEONG EU
HTML decimal: ᅳHTML hex: ᅳ
U+1174

HANGUL JUNGSEONG YI
HTML decimal: ᅴHTML hex: ᅴ
U+1175

HANGUL JUNGSEONG I
HTML decimal: ᅵHTML hex: ᅵ
U+1176

HANGUL JUNGSEONG A-O
HTML decimal: ᅶHTML hex: ᅶ
U+1177

HANGUL JUNGSEONG A-U
HTML decimal: ᅷHTML hex: ᅷ
U+1178

HANGUL JUNGSEONG YA-O
HTML decimal: ᅸHTML hex: ᅸ
U+1179

HANGUL JUNGSEONG YA-YO
HTML decimal: ᅹHTML hex: ᅹ
U+117A

HANGUL JUNGSEONG EO-O
HTML decimal: ᅺHTML hex: ᅺ
U+117B

HANGUL JUNGSEONG EO-U
HTML decimal: ᅻHTML hex: ᅻ
U+117C

HANGUL JUNGSEONG EO-EU
HTML decimal: ᅼHTML hex: ᅼ
U+117D

HANGUL JUNGSEONG YEO-O
HTML decimal: ᅽHTML hex: ᅽ
U+117E

HANGUL JUNGSEONG YEO-U
HTML decimal: ᅾHTML hex: ᅾ
U+117F

HANGUL JUNGSEONG O-EO
HTML decimal: ᅿHTML hex: ᅿ
U+1180

HANGUL JUNGSEONG O-E
HTML decimal: ᆀHTML hex: ᆀ
U+1181

HANGUL JUNGSEONG O-YE
HTML decimal: ᆁHTML hex: ᆁ
U+1182

HANGUL JUNGSEONG O-O
HTML decimal: ᆂHTML hex: ᆂ
U+1183

HANGUL JUNGSEONG O-U
HTML decimal: ᆃHTML hex: ᆃ
U+1184

HANGUL JUNGSEONG YO-YA
HTML decimal: ᆄHTML hex: ᆄ
U+1185

HANGUL JUNGSEONG YO-YAE
HTML decimal: ᆅHTML hex: ᆅ
U+1186

HANGUL JUNGSEONG YO-YEO
HTML decimal: ᆆHTML hex: ᆆ
U+1187

HANGUL JUNGSEONG YO-O
HTML decimal: ᆇHTML hex: ᆇ
U+1188

HANGUL JUNGSEONG YO-I
HTML decimal: ᆈHTML hex: ᆈ
U+1189

HANGUL JUNGSEONG U-A
HTML decimal: ᆉHTML hex: ᆉ
U+118A

HANGUL JUNGSEONG U-AE
HTML decimal: ᆊHTML hex: ᆊ
U+118B

HANGUL JUNGSEONG U-EO-EU
HTML decimal: ᆋHTML hex: ᆋ
U+118C

HANGUL JUNGSEONG U-YE
HTML decimal: ᆌHTML hex: ᆌ
U+118D

HANGUL JUNGSEONG U-U
HTML decimal: ᆍHTML hex: ᆍ
U+118E

HANGUL JUNGSEONG YU-A
HTML decimal: ᆎHTML hex: ᆎ
U+118F

HANGUL JUNGSEONG YU-EO
HTML decimal: ᆏHTML hex: ᆏ
U+1190

HANGUL JUNGSEONG YU-E
HTML decimal: ᆐHTML hex: ᆐ
U+1191

HANGUL JUNGSEONG YU-YEO
HTML decimal: ᆑHTML hex: ᆑ
U+1192

HANGUL JUNGSEONG YU-YE
HTML decimal: ᆒHTML hex: ᆒ
U+1193

HANGUL JUNGSEONG YU-U
HTML decimal: ᆓHTML hex: ᆓ
U+1194

HANGUL JUNGSEONG YU-I
HTML decimal: ᆔHTML hex: ᆔ
U+1195

HANGUL JUNGSEONG EU-U
HTML decimal: ᆕHTML hex: ᆕ
U+1196

HANGUL JUNGSEONG EU-EU
HTML decimal: ᆖHTML hex: ᆖ
U+1197

HANGUL JUNGSEONG YI-U
HTML decimal: ᆗHTML hex: ᆗ
U+1198

HANGUL JUNGSEONG I-A
HTML decimal: ᆘHTML hex: ᆘ
U+1199

HANGUL JUNGSEONG I-YA
HTML decimal: ᆙHTML hex: ᆙ
U+119A

HANGUL JUNGSEONG I-O
HTML decimal: ᆚHTML hex: ᆚ
U+119B

HANGUL JUNGSEONG I-U
HTML decimal: ᆛHTML hex: ᆛ
U+119C

HANGUL JUNGSEONG I-EU
HTML decimal: ᆜHTML hex: ᆜ
U+119D

HANGUL JUNGSEONG I-ARAEA
HTML decimal: ᆝHTML hex: ᆝ
U+119E

HANGUL JUNGSEONG ARAEA
HTML decimal: ᆞHTML hex: ᆞ
U+119F

HANGUL JUNGSEONG ARAEA-EO
HTML decimal: ᆟHTML hex: ᆟ
U+11A0

HANGUL JUNGSEONG ARAEA-U
HTML decimal: ᆠHTML hex: ᆠ
U+11A1

HANGUL JUNGSEONG ARAEA-I
HTML decimal: ᆡHTML hex: ᆡ
U+11A2

HANGUL JUNGSEONG SSANGARAEA
HTML decimal: ᆢHTML hex: ᆢ
U+11A3

HANGUL JUNGSEONG A-EU
HTML decimal: ᆣHTML hex: ᆣ
U+11A4

HANGUL JUNGSEONG YA-U
HTML decimal: ᆤHTML hex: ᆤ
U+11A5

HANGUL JUNGSEONG YEO-YA
HTML decimal: ᆥHTML hex: ᆥ
U+11A6

HANGUL JUNGSEONG O-YA
HTML decimal: ᆦHTML hex: ᆦ
U+11A7

HANGUL JUNGSEONG O-YAE
HTML decimal: ᆧHTML hex: ᆧ
U+11A8

HANGUL JONGSEONG KIYEOK
HTML decimal: ᆨHTML hex: ᆨ
U+11A9

HANGUL JONGSEONG SSANGKIYEOK
HTML decimal: ᆩHTML hex: ᆩ
U+11AA

HANGUL JONGSEONG KIYEOK-SIOS
HTML decimal: ᆪHTML hex: ᆪ
U+11AB

HANGUL JONGSEONG NIEUN
HTML decimal: ᆫHTML hex: ᆫ
U+11AC

HANGUL JONGSEONG NIEUN-CIEUC
HTML decimal: ᆬHTML hex: ᆬ
U+11AD

HANGUL JONGSEONG NIEUN-HIEUH
HTML decimal: ᆭHTML hex: ᆭ
U+11AE

HANGUL JONGSEONG TIKEUT
HTML decimal: ᆮHTML hex: ᆮ
U+11AF

HANGUL JONGSEONG RIEUL
HTML decimal: ᆯHTML hex: ᆯ
U+11B0

HANGUL JONGSEONG RIEUL-KIYEOK
HTML decimal: ᆰHTML hex: ᆰ
U+11B1

HANGUL JONGSEONG RIEUL-MIEUM
HTML decimal: ᆱHTML hex: ᆱ
U+11B2

HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP
HTML decimal: ᆲHTML hex: ᆲ
U+11B3

HANGUL JONGSEONG RIEUL-SIOS
HTML decimal: ᆳHTML hex: ᆳ
U+11B4

HANGUL JONGSEONG RIEUL-THIEUTH
HTML decimal: ᆴHTML hex: ᆴ
U+11B5

HANGUL JONGSEONG RIEUL-PHIEUPH
HTML decimal: ᆵHTML hex: ᆵ
U+11B6

HANGUL JONGSEONG RIEUL-HIEUH
HTML decimal: ᆶHTML hex: ᆶ
U+11B7

HANGUL JONGSEONG MIEUM
HTML decimal: ᆷHTML hex: ᆷ
U+11B8

HANGUL JONGSEONG PIEUP
HTML decimal: ᆸHTML hex: ᆸ
U+11B9

HANGUL JONGSEONG PIEUP-SIOS
HTML decimal: ᆹHTML hex: ᆹ
U+11BA

HANGUL JONGSEONG SIOS
HTML decimal: ᆺHTML hex: ᆺ
U+11BB

HANGUL JONGSEONG SSANGSIOS
HTML decimal: ᆻHTML hex: ᆻ
U+11BC

HANGUL JONGSEONG IEUNG
HTML decimal: ᆼHTML hex: ᆼ
U+11BD

HANGUL JONGSEONG CIEUC
HTML decimal: ᆽHTML hex: ᆽ
U+11BE

HANGUL JONGSEONG CHIEUCH
HTML decimal: ᆾHTML hex: ᆾ
U+11BF

HANGUL JONGSEONG KHIEUKH
HTML decimal: ᆿHTML hex: ᆿ
U+11C0

HANGUL JONGSEONG THIEUTH
HTML decimal: ᇀHTML hex: ᇀ
U+11C1

HANGUL JONGSEONG PHIEUPH
HTML decimal: ᇁHTML hex: ᇁ
U+11C2

HANGUL JONGSEONG HIEUH
HTML decimal: ᇂHTML hex: ᇂ
U+11C3

HANGUL JONGSEONG KIYEOK-RIEUL
HTML decimal: ᇃHTML hex: ᇃ
U+11C4

HANGUL JONGSEONG KIYEOK-SIOS-KIYEOK
HTML decimal: ᇄHTML hex: ᇄ
U+11C5

HANGUL JONGSEONG NIEUN-KIYEOK
HTML decimal: ᇅHTML hex: ᇅ
U+11C6

HANGUL JONGSEONG NIEUN-TIKEUT
HTML decimal: ᇆHTML hex: ᇆ
U+11C7

HANGUL JONGSEONG NIEUN-SIOS
HTML decimal: ᇇHTML hex: ᇇ
U+11C8

HANGUL JONGSEONG NIEUN-PANSIOS
HTML decimal: ᇈHTML hex: ᇈ
U+11C9

HANGUL JONGSEONG NIEUN-THIEUTH
HTML decimal: ᇉHTML hex: ᇉ
U+11CA

HANGUL JONGSEONG TIKEUT-KIYEOK
HTML decimal: ᇊHTML hex: ᇊ
U+11CB

HANGUL JONGSEONG TIKEUT-RIEUL
HTML decimal: ᇋHTML hex: ᇋ
U+11CC

HANGUL JONGSEONG RIEUL-KIYEOK-SIOS
HTML decimal: ᇌHTML hex: ᇌ
U+11CD

HANGUL JONGSEONG RIEUL-NIEUN
HTML decimal: ᇍHTML hex: ᇍ
U+11CE

HANGUL JONGSEONG RIEUL-TIKEUT
HTML decimal: ᇎHTML hex: ᇎ
U+11CF

HANGUL JONGSEONG RIEUL-TIKEUT-HIEUH
HTML decimal: ᇏHTML hex: ᇏ
U+11D0

HANGUL JONGSEONG SSANGRIEUL
HTML decimal: ᇐHTML hex: ᇐ
U+11D1

HANGUL JONGSEONG RIEUL-MIEUM-KIYEOK
HTML decimal: ᇑHTML hex: ᇑ
U+11D2

HANGUL JONGSEONG RIEUL-MIEUM-SIOS
HTML decimal: ᇒHTML hex: ᇒ
U+11D3

HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP-SIOS
HTML decimal: ᇓHTML hex: ᇓ
U+11D4

HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP-HIEUH
HTML decimal: ᇔHTML hex: ᇔ
U+11D5

HANGUL JONGSEONG RIEUL-KAPYEOUNPIEUP
HTML decimal: ᇕHTML hex: ᇕ
U+11D6

HANGUL JONGSEONG RIEUL-SSANGSIOS
HTML decimal: ᇖHTML hex: ᇖ
U+11D7

HANGUL JONGSEONG RIEUL-PANSIOS
HTML decimal: ᇗHTML hex: ᇗ
U+11D8

HANGUL JONGSEONG RIEUL-KHIEUKH
HTML decimal: ᇘHTML hex: ᇘ
U+11D9

HANGUL JONGSEONG RIEUL-YEORINHIEUH
HTML decimal: ᇙHTML hex: ᇙ
U+11DA

HANGUL JONGSEONG MIEUM-KIYEOK
HTML decimal: ᇚHTML hex: ᇚ
U+11DB

HANGUL JONGSEONG MIEUM-RIEUL
HTML decimal: ᇛHTML hex: ᇛ
U+11DC

HANGUL JONGSEONG MIEUM-PIEUP
HTML decimal: ᇜHTML hex: ᇜ
U+11DD

HANGUL JONGSEONG MIEUM-SIOS
HTML decimal: ᇝHTML hex: ᇝ
U+11DE

HANGUL JONGSEONG MIEUM-SSANGSIOS
HTML decimal: ᇞHTML hex: ᇞ
U+11DF

HANGUL JONGSEONG MIEUM-PANSIOS
HTML decimal: ᇟHTML hex: ᇟ
U+11E0

HANGUL JONGSEONG MIEUM-CHIEUCH
HTML decimal: ᇠHTML hex: ᇠ
U+11E1

HANGUL JONGSEONG MIEUM-HIEUH
HTML decimal: ᇡHTML hex: ᇡ
U+11E2

HANGUL JONGSEONG KAPYEOUNMIEUM
HTML decimal: ᇢHTML hex: ᇢ
U+11E3

HANGUL JONGSEONG PIEUP-RIEUL
HTML decimal: ᇣHTML hex: ᇣ
U+11E4

HANGUL JONGSEONG PIEUP-PHIEUPH
HTML decimal: ᇤHTML hex: ᇤ
U+11E5

HANGUL JONGSEONG PIEUP-HIEUH
HTML decimal: ᇥHTML hex: ᇥ
U+11E6

HANGUL JONGSEONG KAPYEOUNPIEUP
HTML decimal: ᇦHTML hex: ᇦ
U+11E7

HANGUL JONGSEONG SIOS-KIYEOK
HTML decimal: ᇧHTML hex: ᇧ
U+11E8

HANGUL JONGSEONG SIOS-TIKEUT
HTML decimal: ᇨHTML hex: ᇨ
U+11E9

HANGUL JONGSEONG SIOS-RIEUL
HTML decimal: ᇩHTML hex: ᇩ
U+11EA

HANGUL JONGSEONG SIOS-PIEUP
HTML decimal: ᇪHTML hex: ᇪ
U+11EB

HANGUL JONGSEONG PANSIOS
HTML decimal: ᇫHTML hex: ᇫ
U+11EC

HANGUL JONGSEONG IEUNG-KIYEOK
HTML decimal: ᇬHTML hex: ᇬ
U+11ED

HANGUL JONGSEONG IEUNG-SSANGKIYEOK
HTML decimal: ᇭHTML hex: ᇭ
U+11EE

HANGUL JONGSEONG SSANGIEUNG
HTML decimal: ᇮHTML hex: ᇮ
U+11EF

HANGUL JONGSEONG IEUNG-KHIEUKH
HTML decimal: ᇯHTML hex: ᇯ
U+11F0

HANGUL JONGSEONG YESIEUNG
HTML decimal: ᇰHTML hex: ᇰ
U+11F1

HANGUL JONGSEONG YESIEUNG-SIOS
HTML decimal: ᇱHTML hex: ᇱ
U+11F2

HANGUL JONGSEONG YESIEUNG-PANSIOS
HTML decimal: ᇲHTML hex: ᇲ
U+11F3

HANGUL JONGSEONG PHIEUPH-PIEUP
HTML decimal: ᇳHTML hex: ᇳ
U+11F4

HANGUL JONGSEONG KAPYEOUNPHIEUPH
HTML decimal: ᇴHTML hex: ᇴ
U+11F5

HANGUL JONGSEONG HIEUH-NIEUN
HTML decimal: ᇵHTML hex: ᇵ
U+11F6

HANGUL JONGSEONG HIEUH-RIEUL
HTML decimal: ᇶHTML hex: ᇶ
U+11F7

HANGUL JONGSEONG HIEUH-MIEUM
HTML decimal: ᇷHTML hex: ᇷ
U+11F8

HANGUL JONGSEONG HIEUH-PIEUP
HTML decimal: ᇸHTML hex: ᇸ
U+11F9

HANGUL JONGSEONG YEORINHIEUH
HTML decimal: ᇹHTML hex: ᇹ
U+11FA

HANGUL JONGSEONG KIYEOK-NIEUN
HTML decimal: ᇺHTML hex: ᇺ
U+11FB

HANGUL JONGSEONG KIYEOK-PIEUP
HTML decimal: ᇻHTML hex: ᇻ
U+11FC

HANGUL JONGSEONG KIYEOK-CHIEUCH
HTML decimal: ᇼHTML hex: ᇼ
U+11FD

HANGUL JONGSEONG KIYEOK-KHIEUKH
HTML decimal: ᇽHTML hex: ᇽ
U+11FE

HANGUL JONGSEONG KIYEOK-HIEUH
HTML decimal: ᇾHTML hex: ᇾ
U+11FF

HANGUL JONGSEONG SSANGNIEUN
HTML decimal: ᇿHTML hex: ᇿ

Unicode - Hangul Compatibility Jamo

U+3130

HTML decimal: ㄰HTML hex: ㄰
U+3131

HANGUL LETTER KIYEOK
HTML decimal: ㄱHTML hex: ㄱ
U+3132

HANGUL LETTER SSANGKIYEOK
HTML decimal: ㄲHTML hex: ㄲ
U+3133

HANGUL LETTER KIYEOK-SIOS
HTML decimal: ㄳHTML hex: ㄳ
U+3134

HANGUL LETTER NIEUN
HTML decimal: ㄴHTML hex: ㄴ
U+3135

HANGUL LETTER NIEUN-CIEUC
HTML decimal: ㄵHTML hex: ㄵ
U+3136

HANGUL LETTER NIEUN-HIEUH
HTML decimal: ㄶHTML hex: ㄶ
U+3137

HANGUL LETTER TIKEUT
HTML decimal: ㄷHTML hex: ㄷ
U+3138

HANGUL LETTER SSANGTIKEUT
HTML decimal: ㄸHTML hex: ㄸ
U+3139

HANGUL LETTER RIEUL
HTML decimal: ㄹHTML hex: ㄹ
U+313A

HANGUL LETTER RIEUL-KIYEOK
HTML decimal: ㄺHTML hex: ㄺ
U+313B

HANGUL LETTER RIEUL-MIEUM
HTML decimal: ㄻHTML hex: ㄻ
U+313C

HANGUL LETTER RIEUL-PIEUP
HTML decimal: ㄼHTML hex: ㄼ
U+313D

HANGUL LETTER RIEUL-SIOS
HTML decimal: ㄽHTML hex: ㄽ
U+313E

HANGUL LETTER RIEUL-THIEUTH
HTML decimal: ㄾHTML hex: ㄾ
U+313F

HANGUL LETTER RIEUL-PHIEUPH
HTML decimal: ㄿHTML hex: ㄿ
U+3140

HANGUL LETTER RIEUL-HIEUH
HTML decimal: ㅀHTML hex: ㅀ
U+3141

HANGUL LETTER MIEUM
HTML decimal: ㅁHTML hex: ㅁ
U+3142

HANGUL LETTER PIEUP
HTML decimal: ㅂHTML hex: ㅂ
U+3143

HANGUL LETTER SSANGPIEUP
HTML decimal: ㅃHTML hex: ㅃ
U+3144

HANGUL LETTER PIEUP-SIOS
HTML decimal: ㅄHTML hex: ㅄ
U+3145

HANGUL LETTER SIOS
HTML decimal: ㅅHTML hex: ㅅ
U+3146

HANGUL LETTER SSANGSIOS
HTML decimal: ㅆHTML hex: ㅆ
U+3147

HANGUL LETTER IEUNG
HTML decimal: ㅇHTML hex: ㅇ
U+3148

HANGUL LETTER CIEUC
HTML decimal: ㅈHTML hex: ㅈ
U+3149

HANGUL LETTER SSANGCIEUC
HTML decimal: ㅉHTML hex: ㅉ
U+314A

HANGUL LETTER CHIEUCH
HTML decimal: ㅊHTML hex: ㅊ
U+314B

HANGUL LETTER KHIEUKH
HTML decimal: ㅋHTML hex: ㅋ
U+314C

HANGUL LETTER THIEUTH
HTML decimal: ㅌHTML hex: ㅌ
U+314D

HANGUL LETTER PHIEUPH
HTML decimal: ㅍHTML hex: ㅍ
U+314E

HANGUL LETTER HIEUH
HTML decimal: ㅎHTML hex: ㅎ
U+314F

HANGUL LETTER A
HTML decimal: ㅏHTML hex: ㅏ
U+3150

HANGUL LETTER AE
HTML decimal: ㅐHTML hex: ㅐ
U+3151

HANGUL LETTER YA
HTML decimal: ㅑHTML hex: ㅑ
U+3152

HANGUL LETTER YAE
HTML decimal: ㅒHTML hex: ㅒ
U+3153

HANGUL LETTER EO
HTML decimal: ㅓHTML hex: ㅓ
U+3154

HANGUL LETTER E
HTML decimal: ㅔHTML hex: ㅔ
U+3155

HANGUL LETTER YEO
HTML decimal: ㅕHTML hex: ㅕ
U+3156

HANGUL LETTER YE
HTML decimal: ㅖHTML hex: ㅖ
U+3157

HANGUL LETTER O
HTML decimal: ㅗHTML hex: ㅗ
U+3158

HANGUL LETTER WA
HTML decimal: ㅘHTML hex: ㅘ
U+3159

HANGUL LETTER WAE
HTML decimal: ㅙHTML hex: ㅙ
U+315A

HANGUL LETTER OE
HTML decimal: ㅚHTML hex: ㅚ
U+315B

HANGUL LETTER YO
HTML decimal: ㅛHTML hex: ㅛ
U+315C

HANGUL LETTER U
HTML decimal: ㅜHTML hex: ㅜ
U+315D

HANGUL LETTER WEO
HTML decimal: ㅝHTML hex: ㅝ
U+315E

HANGUL LETTER WE
HTML decimal: ㅞHTML hex: ㅞ
U+315F

HANGUL LETTER WI
HTML decimal: ㅟHTML hex: ㅟ
U+3160

HANGUL LETTER YU
HTML decimal: ㅠHTML hex: ㅠ
U+3161

HANGUL LETTER EU
HTML decimal: ㅡHTML hex: ㅡ
U+3162

HANGUL LETTER YI
HTML decimal: ㅢHTML hex: ㅢ
U+3163

HANGUL LETTER I
HTML decimal: ㅣHTML hex: ㅣ
U+3164

HANGUL FILLER
HTML decimal: ㅤHTML hex: ㅤ
U+3165

HANGUL LETTER SSANGNIEUN
HTML decimal: ㅥHTML hex: ㅥ
U+3166

HANGUL LETTER NIEUN-TIKEUT
HTML decimal: ㅦHTML hex: ㅦ
U+3167

HANGUL LETTER NIEUN-SIOS
HTML decimal: ㅧHTML hex: ㅧ
U+3168

HANGUL LETTER NIEUN-PANSIOS
HTML decimal: ㅨHTML hex: ㅨ
U+3169

HANGUL LETTER RIEUL-KIYEOK-SIOS
HTML decimal: ㅩHTML hex: ㅩ
U+316A

HANGUL LETTER RIEUL-TIKEUT
HTML decimal: ㅪHTML hex: ㅪ
U+316B

HANGUL LETTER RIEUL-PIEUP-SIOS
HTML decimal: ㅫHTML hex: ㅫ
U+316C

HANGUL LETTER RIEUL-PANSIOS
HTML decimal: ㅬHTML hex: ㅬ
U+316D

HANGUL LETTER RIEUL-YEORINHIEUH
HTML decimal: ㅭHTML hex: ㅭ
U+316E

HANGUL LETTER MIEUM-PIEUP
HTML decimal: ㅮHTML hex: ㅮ
U+316F

HANGUL LETTER MIEUM-SIOS
HTML decimal: ㅯHTML hex: ㅯ
U+3170

HANGUL LETTER MIEUM-PANSIOS
HTML decimal: ㅰHTML hex: ㅰ
U+3171

HANGUL LETTER KAPYEOUNMIEUM
HTML decimal: ㅱHTML hex: ㅱ
U+3172

HANGUL LETTER PIEUP-KIYEOK
HTML decimal: ㅲHTML hex: ㅲ
U+3173

HANGUL LETTER PIEUP-TIKEUT
HTML decimal: ㅳHTML hex: ㅳ
U+3174

HANGUL LETTER PIEUP-SIOS-KIYEOK
HTML decimal: ㅴHTML hex: ㅴ
U+3175

HANGUL LETTER PIEUP-SIOS-TIKEUT
HTML decimal: ㅵHTML hex: ㅵ
U+3176

HANGUL LETTER PIEUP-CIEUC
HTML decimal: ㅶHTML hex: ㅶ
U+3177

HANGUL LETTER PIEUP-THIEUTH
HTML decimal: ㅷHTML hex: ㅷ
U+3178

HANGUL LETTER KAPYEOUNPIEUP
HTML decimal: ㅸHTML hex: ㅸ
U+3179

HANGUL LETTER KAPYEOUNSSANGPIEUP
HTML decimal: ㅹHTML hex: ㅹ
U+317A

HANGUL LETTER SIOS-KIYEOK
HTML decimal: ㅺHTML hex: ㅺ
U+317B

HANGUL LETTER SIOS-NIEUN
HTML decimal: ㅻHTML hex: ㅻ
U+317C

HANGUL LETTER SIOS-TIKEUT
HTML decimal: ㅼHTML hex: ㅼ
U+317D

HANGUL LETTER SIOS-PIEUP
HTML decimal: ㅽHTML hex: ㅽ
U+317E

HANGUL LETTER SIOS-CIEUC
HTML decimal: ㅾHTML hex: ㅾ
U+317F

HANGUL LETTER PANSIOS
HTML decimal: ㅿHTML hex: ㅿ
U+3180

HANGUL LETTER SSANGIEUNG
HTML decimal: ㆀHTML hex: ㆀ
U+3181

HANGUL LETTER YESIEUNG
HTML decimal: ㆁHTML hex: ㆁ
U+3182

HANGUL LETTER YESIEUNG-SIOS
HTML decimal: ㆂHTML hex: ㆂ
U+3183

HANGUL LETTER YESIEUNG-PANSIOS
HTML decimal: ㆃHTML hex: ㆃ
U+3184

HANGUL LETTER KAPYEOUNPHIEUPH
HTML decimal: ㆄHTML hex: ㆄ
U+3185

HANGUL LETTER SSANGHIEUH
HTML decimal: ㆅHTML hex: ㆅ
U+3186

HANGUL LETTER YEORINHIEUH
HTML decimal: ㆆHTML hex: ㆆ
U+3187

HANGUL LETTER YO-YA
HTML decimal: ㆇHTML hex: ㆇ
U+3188

HANGUL LETTER YO-YAE
HTML decimal: ㆈHTML hex: ㆈ
U+3189

HANGUL LETTER YO-I
HTML decimal: ㆉHTML hex: ㆉ
U+318A

HANGUL LETTER YU-YEO
HTML decimal: ㆊHTML hex: ㆊ
U+318B

HANGUL LETTER YU-YE
HTML decimal: ㆋHTML hex: ㆋ
U+318C

HANGUL LETTER YU-I
HTML decimal: ㆌHTML hex: ㆌ
U+318D

HANGUL LETTER ARAEA
HTML decimal: ㆍHTML hex: ㆍ
U+318E

HANGUL LETTER ARAEAE
HTML decimal: ㆎHTML hex: ㆎ
U+318F

HTML decimal: ㆏HTML hex: ㆏

Unicode - Hangul Jamo Extended-A

U+A960

HANGUL CHOSEONG TIKEUT-MIEUM
HTML decimal: ꥠHTML hex: ꥠ
U+A961

HANGUL CHOSEONG TIKEUT-PIEUP
HTML decimal: ꥡHTML hex: ꥡ
U+A962

HANGUL CHOSEONG TIKEUT-SIOS
HTML decimal: ꥢHTML hex: ꥢ
U+A963

HANGUL CHOSEONG TIKEUT-CIEUC
HTML decimal: ꥣHTML hex: ꥣ
U+A964

HANGUL CHOSEONG RIEUL-KIYEOK
HTML decimal: ꥤHTML hex: ꥤ
U+A965

HANGUL CHOSEONG RIEUL-SSANGKIYEOK
HTML decimal: ꥥHTML hex: ꥥ
U+A966

HANGUL CHOSEONG RIEUL-TIKEUT
HTML decimal: ꥦHTML hex: ꥦ
U+A967

HANGUL CHOSEONG RIEUL-SSANGTIKEUT
HTML decimal: ꥧHTML hex: ꥧ
U+A968

HANGUL CHOSEONG RIEUL-MIEUM
HTML decimal: ꥨHTML hex: ꥨ
U+A969

HANGUL CHOSEONG RIEUL-PIEUP
HTML decimal: ꥩHTML hex: ꥩ
U+A96A

HANGUL CHOSEONG RIEUL-SSANGPIEUP
HTML decimal: ꥪHTML hex: ꥪ
U+A96B

HANGUL CHOSEONG RIEUL-KAPYEOUNPIEUP
HTML decimal: ꥫHTML hex: ꥫ
U+A96C

HANGUL CHOSEONG RIEUL-SIOS
HTML decimal: ꥬHTML hex: ꥬ
U+A96D

HANGUL CHOSEONG RIEUL-CIEUC
HTML decimal: ꥭHTML hex: ꥭ
U+A96E

HANGUL CHOSEONG RIEUL-KHIEUKH
HTML decimal: ꥮHTML hex: ꥮ
U+A96F

HANGUL CHOSEONG MIEUM-KIYEOK
HTML decimal: ꥯHTML hex: ꥯ
U+A970

HANGUL CHOSEONG MIEUM-TIKEUT
HTML decimal: ꥰHTML hex: ꥰ
U+A971

HANGUL CHOSEONG MIEUM-SIOS
HTML decimal: ꥱHTML hex: ꥱ
U+A972

HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-THIEUTH
HTML decimal: ꥲHTML hex: ꥲ
U+A973

HANGUL CHOSEONG PIEUP-KHIEUKH
HTML decimal: ꥳHTML hex: ꥳ
U+A974

HANGUL CHOSEONG PIEUP-HIEUH
HTML decimal: ꥴHTML hex: ꥴ
U+A975

HANGUL CHOSEONG SSANGSIOS-PIEUP
HTML decimal: ꥵHTML hex: ꥵ
U+A976

HANGUL CHOSEONG IEUNG-RIEUL
HTML decimal: ꥶHTML hex: ꥶ
U+A977

HANGUL CHOSEONG IEUNG-HIEUH
HTML decimal: ꥷHTML hex: ꥷ
U+A978

HANGUL CHOSEONG SSANGCIEUC-HIEUH
HTML decimal: ꥸHTML hex: ꥸ
U+A979

HANGUL CHOSEONG SSANGTHIEUTH
HTML decimal: ꥹHTML hex: ꥹ
U+A97A

HANGUL CHOSEONG PHIEUPH-HIEUH
HTML decimal: ꥺHTML hex: ꥺ
U+A97B

HANGUL CHOSEONG HIEUH-SIOS
HTML decimal: ꥻHTML hex: ꥻ
U+A97C

HANGUL CHOSEONG SSANGYEORINHIEUH
HTML decimal: ꥼHTML hex: ꥼ
U+A97D

HTML decimal: ꥽HTML hex: ꥽
U+A97E

HTML decimal: ꥾HTML hex: ꥾
U+A97F

꥿

HTML decimal: ꥿HTML hex: ꥿